fbpx

Seznam výrobků

Orientační seznam výrobků, na které je třeba posoudit shodu podle zákona 22/1997 Sb.

Pozor, toto je pouze informativní seznam, některé výrobky zde nemusí být uvedeny.

 1. Aerosolové rozprašovače
 2. Elektrická zařízení – všechna el. zařízení v rozsahu jmenovitých napětí 50–1000 V střídavého proudu a 75–1500 V stejnosměrného napětí
 3. Elektromagnetická kompatibilita – všechny elektrické nebo elektronické přístroje které mohou rušit ostatní přístroje nebo mohou být tímto zářením rušeny
 4. Hračky
 5. Chladící zařízení
 6. Jednoduché tlakové nádoby – svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar určená k jímání vzduchu nebo dusíku
 7. Ohřívače, pece, vařiče, trouby, varná tělíska, grily, opékače, zařízení pro vaření
 8. Osobní ochranné prostředky – osobní ochranné prostředky vč. např. slunečních brýlí
 9. Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 10. Spotřebiče plynných paliv – zařízení pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev vody, chlazení, praní, svícení, hořáky s ventilátorem, zdroje tepla vybavené hořáky + zabezpečovací, řídící nebo regulační zařízení k těmto spotřebičům
 11. Stavební výrobky – výrobky určené k pevnému zabudování do staveb
 12. Strojní zařízení – výrobek sestavený ze součástí nebo částí z nichž alespoň jedna je pohyblivá (pokud není zdrojem pohonu lidská síla)
 13. Teplovodní kotle
 14. Váhy s neautomatickou činností
 15. Výrobky mající vysokou hlučnost
 16. Výtahy
 17. Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

You must be logged in to post a comment.