fbpx

Vývoz do Ruska

PCT

CPS servis s.r.o. je schopen zajistit certifikáty a další související dokumenty potřebné pro vývoz do Ruské federace a na Ukrajinu. Máme také kontakty na Bělorusko, Kazachstán a Moldávii.

Ruská federace

V ruské federaci platí Zákon o technické regulaci a Zákon o certifikaci výrobků a služeb, kterými byl v Ruské federaci zaveden systém GOST-R – certifikační systém určených výrobků, které jsou posuzovány z hlediska bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, ekologického hlediska… Shoda s tímto systémem se prokazuje prostřednictvím certifikačních orgánů a zkušebních laboratoří.

V RF existují dva druhy certifikací:

  1. certifikace dle kontraktu mezi dodavatelem a ruským odběratelem, kde je Certifikát platný pouze pro konkrétní kontrakt a jeho použití pro jiné dodávky není možný
  2. certifikace sériové výroby, kde má Certifikát platnost po dobu třech let a je možno ho použít pro dodávku výrobků v libovolném množství

Neposouzení výrobku dle GOST-R (popř. jiného systému) v případě, že se jedná o výrobek, který podléhá tomuto posuzování, většinou mívá za následek, že zboží nebude vůbec vpuštěno na území RF celní správou.

Pro vývoz do Ruské federace jsme schopni zajistit:

  • certifikáty GOST- R
  • hygienické certifikáty
  • požární certifikáty
  • certifikáty GOST Stroj pro stavební výrobky
  • rozhodnutí Rosstechnadzoru pro používání technických zařízení
  • protokoly akreditované laboratoře GOST

Všechny tyto dokumenty je možno obdržet v krátkých dodacích lhůtách již od dvou týdnů, za velmi příznivé ceny. Veškerá jednání jsou zajišťována pouze v rámci ČR. Naše služby se týkají široké škály výrobků od výrobků běžné spotřeby až po investiční celky. Kromě zajištění výše uvedených dokumentů zajišťujeme kompletní konzultační servis pro výběr nejvhodnějšího schématu certifikace a ověření, včetně posouzení dokumentace, výběru a porovnání norem GOST.

 

You must be logged in to post a comment.