Co je Analýza rizik?

Analýza rizik poskytuje informace požadované pro posouzení rizika, které jako důsledek umožňuje rozhodnout, zda je nebo není požadováno snížení rizika. Posouzení rizika je přímo požadováno strojní směrnicí (2006/42/ES) do českého právního řádu implementovanou nařízením vlády 176/2008 Sb. (viz příloha 7) .

Posouzení rizika zahrnuje analýzu rizika, která by měla zahrnovat:

  1. určení mezních hodnot strojního zařízení;
  2. identifikaci nebezpečí a
  3. odhad rizika a
  4. zhodnocení rizika

Při posuzování rizika stroje je vhodné použití dvou základních harmonizovaných norem. Základní normou je ČSN EN ISO 12100:2011, která specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii pro dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení a snižování rizika k dosažení tohoto cíle.

Norma ČSN EN ISO 12100:2011 definuje následující pojmy:
posuzování rizika; posouzení rizika (risk assessment) – celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika
analýza rizika (risk analysis) – kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika
odhad rizika (risk estimation) – závažnost úrazu a pravděpodobnost jeho výskytu
hodnocení rizika (risk evaluation) – posouzení, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika
Tato hodnocení musí být podpořeno kvalitativním, nebo pokud je to vhodné kvantitativním odhadem rizika, které je spojené s nebezpečími vyskytujícími se u strojního zařízení.

Druhou, neméně významnou, je norma ČSN EN ISO 13849-1:2017, která se zabývá konstrukcí a posuzováním bezpečnostních řídících a ovládacích systémů a uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Z normy ČSN EN ISO 13849-1:2017 používáme při hodnocení rizika hlavně přílohu A – “Určení požadované úrovně vlastností (required Performance Level – PLr)“.

CPS servis s.r.o. také nabízí pomoc při specifikaci, návrhu a potvrzení platnosti (validace) elektrických řídicích systémů související s bezpečností (SRECS), pomoc při stanovení úrovně integrity bezpečnosti (Safety integrity level – SIL) a konzultace při aplikaci a ověřování požadavků normy ČSN EN 62061:2005

Jako součást posouzení zařízení dle této normy může být požadován i tzv. SISTEMA report, což je unifikovaný dokument v oblasti funkční bezpečnosti vytvořený stejnojmenným softwarem. Více o SISTEMA reportu naleznete zde.

Potřebujete pomoci s posouzením rizik?

Kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme

prosíme o vyplnění, abychom Vás mohli snadněji kontaktovat. Telefonní číslo nikdy nebude použito pro jiné účely.