HAZOP – (Hazard and Operability Study) Studie nebezpečí a provozuschopnosti je strukturovaná a systematická technika zkoumání stanoveného systému. Výsledem by měla být identifikace případných nebezpečných situací a problémů s provozuschopností vč. jejich příčin a popis možných následků jako jsou např. různá nebezpečí nebo výroba neshodných produktů . Základním principem je hledání odchylek od správných hodnot zásadních veličin (např. tlak, teplota, průtok, složení apod.) nebo od správné funkce systému na základě aplikace tzv. klíčových slov na tuto funkci, s tím, že významné odchylky od stanovených hodnot mohou být nebezpečné.

Důležitý přínos studií HAZOP spočívá vtom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém rozpoznávání potenciálních problémů týkajících se nebezpečí a provozuschopnosti velmi pomáhají při určování vhodných opatření k nápravě.

Charakteristickým rysem studie HAZOP je používání „pracovních porad HAZOP”, během nichž tým složený z odborníků z různých profesí pod vedením vedoucího studie systematicky zkoumá všechny příslušné části projektu nebo systému. Na této poradě se rozpoznávají odchylky od cíle projektu systému s použitím základní sady vodicích slov. Tato technika pomáhá systematicky podněcovat představivost účastníků, aby rozpoznali problémy týkající se nebezpečí a provozuschopnosti.

Nabízíme kvalifikované řízení procesu i týmu během celého procesu studie a zpracování výstupu. Naši odborníci vám mohou pomoci nejen s řízením procesu, ale můžeme vám nabídnout také odborníky do týmu se specializací na bezpečnost strojů, bezpečnost řídících systémů, prostředí s nebezpečím výbuchu apod.