CEČasto se u našich zákazníků setkáváme s dotazem, jak řešit dovoz strojů ze zahraničí. Zdali je nutno dělat CE – posuzovat shodu dle zákona 22/1997 Sb popř dle z. 90/2016 Sb..

Záleží pouze na tom, odkud odkud je dovoz strojů realizován. Pokud se jedná o dovoz ze zemí EU a stroj není během přesunu upravován nebo repasován, není třeba posouzení shody provádět. Provede se pouze kontrola bezpečnosti dle nařízení vlády (NV) 378/2001 Sb.. Pokud stroj neodpovídá požadavkům na bezpečný provoz dle NV 378/2001 Sb., navrhneme řešení jak závady odstranit a pokud chybí návod k použití nebo je nedostatečný, vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis.

Pokud se jedná o dovoz ze zemí mimo EU je situace složitější. V tomto případě je nutno posoudit shodu dle zákona 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Jedná se především o NV 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice 2006/42/EC). V tomto případě je nutno dodržet požadavky všech relevantních EN norem a často je nutno na stroji provést úpravy bezpečnostních prvků jako jsou kryty, elektronické bezpečnostní řídící systémy – světelné závory, bezpečnostní spínače, okruhy nouzového zastavení apod. Zde bývá dovoz strojů komplikovanější a ne vždy se peníze ušetřené za nákup stroje vyplatí.

Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni Vám poskytnout komplexní služby v této oblasti. Počínaje specifikací vhodného postupu a způsobu kontroly, přes samotné zhodnocení splnění požadavků až po návrh způsobu odstranění, návrh krytů a bezpečnostních řídících systémů popř. instalaci těchto prvků.