Nabízíme vaší firmě komplexní služby v oblasti posuzování shody strojů, strojních zařízení a výrobních linek.

Prohlášení o shoděCE

Příprava podkladů pro vydání ES Prohlášení o shodě na stroje dle požadavků zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády 176/2008 Sb.  Pokračování  zde …

 

Analýzy rizikanalyza rizik

Posouzení rizik strojů a zařízení. Pokračování zde…

 

Návod k použití

Zpracování Návodu k použití v souladu s platnými předpisy Pokračování zde …